Home News Media Calendar About Us

Purple Bamboo Asian Music Club

Current Chinese Music

http://www.summerthundermusic.com/index_files/SE_data/CS/Chun_Si.mp3
Chun Hui Qu
Sheet Music
Xing Jie
Sheet Music
Qin Sang Qu
Sheet Music
Chun Jiang Hua Yue Ye
Sheet Music
Jun Zi Lan
Sheet Music
Chun Si
Sheet Music
Su Di Man Bu
Sheet Music
Yu Fu Rong
Sheet Music
Yi Zhi Mei
Sheet Music
Lu Ye (Green Fields)

Sheet Music
Cai Yun Zhui Yue music

Sheet Music
Jing Diao
Sheet Music
Zi Zhu Diao

Sheet Music
Huan Le Ge

Sheet Music
Xi Yang Yang
Sheet Music
Chui Qi Luo Hao Chang Ge Yao
Sheet Music
Xiang Fei Lei
Sheet Music

Chinese Folk Songs

Ao Bao Xiang Hui Bian Hua Lan-01 Bu Bu Gao
Bai Yun Cai Bing Lang Cai Cha Pu Die
chi jiao yi sheng chi jiao yi sheng_bw Chun Hua Qiu Yue Dui Hua - Huang Mei opera
DuiHua-HuangMeiXi-01
DuiHua-HuangMeiXi-02
DuiHua-HuangMeiXi-03
DuiHua-HuangMeiXi-04
Dui Hua Feng Zheng Yue Fu Qi Shuang Shuang Ba Jia Huan
Gan Wen Lu Zai He Fang Gao Shan Qing Gao Tian Shang Liu Yun
Ge Chang Er Xiao Fang Niu Lang Gu Lang Yu Zhi Bo Hong Cai Mei Mei
Hong Dou Ci Hong Hu Shui - Lang Da Lang
HongHuShui-LangDaLang-01
HongHuShui-LangDaLang-02
Hong Mei Zan
Kai Men Diao - Huang Mei opera KaiMenDiao-01
KaiMenDiao-02
Kang Ding Qing Ge Lu Dao Xiao Ye Qu
Ma Ma de Wen Mai Bao Ge Mai Hua Gu Niang
Nan Wang Jin Xiao Shan Hu Song Shi Shang Zhi You Ma Ma Hao
ShiShangZhiYouMaMaHao-Erhu
ShiShangZhiYouMaMaHao
Shi Wu de Yue Liang Si Ji Ge Su Wu Mu Yang
Tian Shang Diao Xia Ge Lin Mei Mei
TianShangDiaoXiaGeLinMeiMei-G-Erhu
TianShangDiaoXiaGeLinMeiMei
Tian Ya Ge Nu Wan Shi Ru Yi
Wo Ai Ni Sai Bei de Xue Wu Su Li Chuan Ge Xiao He Tang Shui
Xiu Jin Bian Ye Ye Wei Wo Da Yue Bing Yuan Fang de Ke Ren
Qing Ni Liu Xia Lai
Sheet Music
Ying Shan Hong
YingShanHong-1
YingShanHong-2
Yue Guang Xia de Feng Wei Zhu
YueGuangXiadeFengWeiZhu-1.jpg
YueGuangXiadeFengWeiZhu-2.jpg
Yue Yuan Hua Hao
YueYuanHuaHao-bass-01
Zai Na Tao Hua Bian Kai de Di Fang
ZaiNaTaoHuaBianKaiDeDiFang-01
ZaiNaTaoHuaBianKaiDeDiFang-02
zheng yue li lai yin xin nian
Note: Downloadable music is not played by the music club. (Yet)

Previous Chinese Music

Jin She Kuang Wu
Sheet Music
Zhong Hua Liu Ban
Sheet Music
Yu Ge
Sheet Music
Liu Yang He
Sheet Music
Xiu He Bao
Sheet Music
Huang Mei Opera
Yi Yue Si Nian

Sheet Music
Xue Yan Nan Fei
Sheet Music
San Liu
Sheet Music
Han Tian Lei
Sheet Music
Hua Hao Yue Yuan
Sheet Music
Xin Fu Nian
Sheet Music
Man San Liu
Sheet Music
Yun Qing
Sheet Music

Score Archive of Traditional Chinese Music